หน้าหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
ทำเนียบผู้อำนวยการ
คณะผู้บริหารโรงพยาบาล
ภารกิจ/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ตารางตรวจโรค
จุลสาร
Intranet
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เว็บบอร์ด
เกี่ยวกับเรา


(๒๖ มิ.ย.๕๗) สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์สายแพทย์ ที่สว.๑/๕๗
(๑๑ มิ.ย.๕๗) สอบราคาซื้อยา Montelukast sodium ๑๐ mg
(๑๑ มิ.ย.๕๗) สอบราคาซื้อยา Losartan Potassium ๑๐๐ mg

(๖ มิ.ย.๕๗) รายละเอียดจ้างเหมาเปลี่ยนสารกรองเครื่องกรองน้ำ
อ่านต่อ....

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
(๒๓ ก.ค.๕๗) การประกวด "สุดยอดคุณแม่-ลูก สานสายใยรักแห่งครอบครัวประจำปี ๒๕๕๗"
(๓ ธ.ค.๕๖) โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุก


อ่านต่อ

จก.พบ.และคณะตรวจเยี่ยมหน่วยสายแพทย์
๑๖ ก.ค.๕๗

รพ.อ.ป.ร.ร่วมคืนความสุขให้ชาวลพบุรี
๑๐ มิ.ย.๕๗
อ่านต่อ... อ่านต่อ...
พิธีถวายราชสักการะ ร.๘ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๙ มิ.ย.๕๗ โครงการฟ้าใสไร้ควัน ๓๐ พ.ค.๕๗
อ่านต่อ... อ่านต่อ...

กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
กรมแพทย์ทหารบก
ศูนย์อำนวยการแพทย์
พระมงกุฏเกล้า
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ทหาร
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฏเกล้า
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
สถาบันพยาธิวิทยา
โรงเรียนเสนารักษ์

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แจ้ง Wifi เสีย โทร 036-410000
 
ในเวลา 08.00 - 17.00 น.
       
       
   
 
โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก จังหวัดลพบุรี
๓๕ หมู่ ๖ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๖ - ๗๘๕๘๙๑ - ๕