วัน / เดือน / ปี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

28-08-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาด ๑๕๐ ปอนด์ จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28-08-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ เครื่องล้างภาชนะแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13-07-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงส่วนบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

12-07-66

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญาหรือจ้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓

30-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ - อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ - อุปกรณ์ซ่อมแซมหน่วยรักษาพยาบาล (งานไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ - อุปกรณ์ปรับปรุงระบบงานไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ คงคลังงานไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย ประจำเดือน ก.ค. ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน มิ.ย. ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.สิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมแซมหน่วยรักษาพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แก๊สหุงต้มอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ประจำเดือน มิ.ย. ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ รถเข็น ๔ ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมแซมห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์ประจำอาคารผู้ป่วยเจ็บ ๖ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์สร้างเรือนพักขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งวัสดุพรางแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งวัสดุพรางแสงแบบทึบห้องตรวจโรคกระดูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์ประจำอาคารผู้ป่วยเจ็บ ๖ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแบบพิมพ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำใบปรึกษาทางรังสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำใบตรวจทางพยาธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงกระเบื้องปูพื้นอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแบบพิมพ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อินเตอร์โฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โทรศัพท์ไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอุปกรณ์แสตนเลสแบบมีล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์ซ่อมเปลี่ยนอินเตอร์คอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กล่องใส่กระดาษเช็ดมืออัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ตู้ล็อคเกอร์เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หมึกพิมพ์เลเซอร์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หมึกพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.เครื่องเขียนใช้ประกอบการเรียนการสอน หลักสูตร นนส.เหล่า พ.รุ่น ๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.สิ้นเปลือง ใช้ประกอบการเรียนการสอนหลักสูตร นนส.เหล่า พ.รุ่น ๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สติ๊กเกอร์ต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษคิวเทอร์มอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.บรรจุใส่อาหารรับรองผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำกล่องใส่อาหารว่างสำหรับผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ที่นอนสามพับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ชักโครกพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมแซมหอผู้ป่วย (งานไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ของใช้ประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์เครื่องใช้ในการประกอบอาหารผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.อาภรณ์ภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับบริการผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ทำขาตั้งพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สิ่งอุปกรณ์ใช้งานเวชนิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โทรทัศน์สี ๔๐นิ้ว (Smart TV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษความร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ตู้เย็น ๗ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กล่องพลาสติกและเครื่องยิงบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมแซมบานประตูห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาล้างภาชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถังขยะเท้าเหยียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบอุณภูมิตู้แช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนกล่องควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โทรทัศน์ ๕๕ นิ้ว (Smart TV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.สาย ส.(งบลงทุนเงินรายรับสถานพยาบาล ๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ทาสีกันสนิมท่อเมนประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เหยือกแก้วดวงน้ำดื่มและเหยือกแก้วตวงปัสสาวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.อาภรณ์ภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ใบปัดน้ำฝนรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมบำรุงงานไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ไส้กรองน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.ใช้สำหรับบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุน ผขส.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน มิ.ย. ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เสากั้นทางเดินพร้อมสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ซีลถนอมอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ซองพลาสติกใส่ช้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำโครงการวันพยาบาลสากล ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุน นขต.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน มิ.ย. ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องดื่มชูกำลังสำหรับผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หมึกพิมพ์เลเซอร์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถุงพลาสติกใสทนความร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ (พัดลม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์สำหรับงานประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ป้ายสติ๊กเกอร์วันหมดอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.อาภรณ์ภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ผ้าปูเตียงและปลอกหมอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เตียงพับได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องสแกนนิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ รถเข็น ๑๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาล้างภาชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06-06-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ ประจำเดือน มิ.ย. ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-06-66

07-06-66

07-06-66

07-06-66

07-06-66

07-06-66

07-06-66

07-06-66

07-06-66

26-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย ประจำเดือน มิ.ย. ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โต๊ะพับและเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หลอดกาแฟสีขาวใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โต๊ะเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษA๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โต๊ะหัวหน้าแผนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำตาลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้สำหรับแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุเครื่องช่วยฝึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารหน่วยประกอบเลี้ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งประตูเหล็กม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมขุนจรัสโยธารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โคมไฟถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมช่องแสงอลูมิเนียมและกระจกหน้าต่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมปรังปรุงห้องน้ำ หอผู้ป่วยพิเศษ C๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถังเก็บน้ำประปา ประจำอาคารผู้ป่วยเจ็บ ๖ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรังปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาทำความสะอาดหินแกรนิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ของใช้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มการอบรมให้ความรู้โรคเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ผ้าห่อแผ่นประคบร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษความร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ตลับหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.สิ้นเปลือง เพื่อคงคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถุงขยะ เพื่อคงคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.เครื่องเขียน เพื่อคงคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษสำนักงาน เพื่อคงคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษชำระ,เช็ดมือ เพื่อคงคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาทำความสะอาด เพื่อคงคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุน ผขส.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน พ.ค. ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาทำความสะอาดอาภรณ์ภัณฑ์ผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถุงพลาสติกคลุมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.คงคลัง สาย ยย.(งานไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แก๊สหุงต้มอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ประจำเดือน พ.ค. ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.สิ้นเปลือง แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์สำหรับพิมพ์ , วันผลิต , วันหมดอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตีเส้นจราจรและทำป้ายแบบมีล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุน นขต.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน พ.ค. ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หมึกพิมพ์เลเซอร์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ - อุปกรณ์ซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย ประจำเดือน พ.ค. ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.คงคลัง สาย ยย.(งานช่างไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ - อุปกรณ์ซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องอาบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาล้างภาชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้สำหรับแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำโครงการนิเทศมาตรการป้องกันโรคลมร้อนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ มุ้งครอบเตียงเด็กอ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ พัดลมอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แก้วกรวยกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ - อุปกรณ์งานไฟฟ้าซ่อมแซมหอผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.เครื่องเขียนใช้ในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กล่องกระดาษเช็ดมืออัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.ใช้กับเครื่องพิวเตอร์ ประจำเดือน เม.ย. ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำโครงการประชุมวิชาการ กอยฯ. ประจำปี ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคลินิกตรวจโรคทางเดินหายใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเย็บผ้าห่อเครื่องมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแบบพิมพ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02-05-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27-04-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแบบคัดกรองผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27-04-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27-04-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแบบคัดกรองผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27-04-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายติดชาร์ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27-04-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำใบปรึกษาทางรังสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27-04-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำปรึกษาห้องตรวจโรคหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27-04-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำใบตรวจทางพยาธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24-04-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ รถเข็นของแตนเลส ๒ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24-04-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24-04-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สายส่งน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-04-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน มี.ค. ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-04-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ไฟฉุกเฉินและโคมไฟสปอร์ตไลท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-04-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แก๊สหุงต้มอาหารผู้ป่วย ประจำเดือน เม.ย. ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-04-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมบ้านพัก อาคารหมายเลข ๖๒/ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-04-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.คงคลัง สาย ยย.(งานเครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-04-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-04-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมบ้านพัก อาคารหมายเลข ๑๓๕/ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-04-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-04-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมแซมอ่างภาชนะและปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-04-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมท่อประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18-04-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำโครงการฝึกอบรมทบทวนการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18-04-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ รถเข็นแบบตะกร้า ๑๕๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18-04-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ใช้สำหรับรดน้ำสนามรอบตึกอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10-04-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุนภารกิจของ นขต.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน เม.ย. ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10-04-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องดื่มชูกำลังสำหรับผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-04-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-04-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-04-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ของใช้ประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-04-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ตู้กับข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-04-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ตู้เหล็กบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-04-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์สี ๓๒ นิ้ว (Smart TV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-04-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โทรศัพท์ไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-04-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04-04-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์สำหรับกั้นห้องน้ำ-ห้องสุขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04-04-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องสลัดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04-04-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนกล้องวงจรปิดพร้อมอปุกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04-04-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ชนิดหัวเข็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04-04-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05-04-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31-03-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.คงคลัง สาย ยย.(งานไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31-03-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเครื่องและกรองน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29-03-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ผ้าห่มสำหรับผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29-03-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์ป้องกันและทำความสะอาดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29-03-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สติ๊กเกอร์ฉลากยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27-03-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาล้างภาชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27-03-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ - อุปกรณ์ติดตั้งตะแกรงกันนก หอผุ้ป่วย A๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27-03-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ - อุปกรณ์ในการจัดวันสำคัญฯ และซ่อมแซมบ้านพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27-03-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย ประจำเดือน เม.ย. ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22-03-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อะไหล่รถจักรยานยนต์บรรทุกแบบสามล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20-03-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20-03-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20-03-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงบานประตูอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20-03-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20-03-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องกำเนิดไอน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20-03-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน ก.พ. ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16-03-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาทำความสะอาดอาภรณ์ภัณฑ์ผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16-03-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ผ้าอ้อมเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16-03-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ซีลพลาสติกใสทนความร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14-03-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมแซมหอผู้ป่วย B๕ และห้องไตเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14-03-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษบัตรคิวชนิดม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14-03-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อะไหล่ซ่อมรถไถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14-03-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แก๊สพุงต้มอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ประจำเดือน มี.ค. ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13-03-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตีเส้นจราจร ภายใน รพ.อ.ป.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13-03-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังอาคารเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13-03-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าประจำอาคารผู้ป่วยเจ็บ ๖ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13-03-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุน นขต.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน มี.ค. ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13-03-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ฉลากยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-03-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฝาครอบพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-03-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอุปกรณ์สแตนแลสแบบมีล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-03-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-03-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อาหารเสริมสำหรับผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-03-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กล่องพลาสติกมีฝาเปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-03-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องดื่มชูกำลังสำหรับผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-03-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08-03-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โทรศัพท์หัวคีย์ดิจิตอลโชว์เบอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08-03-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้สำหรับแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08-03-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ คลอรีนน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01-03-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แฟ้มประวัติผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01-03-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียและไม้ Swab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01-03-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมบ้านพัก อาคารหมายเลข ๑๓๕/๐๕ และ ๑๓/๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01-03-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แบตเตอรี่รถบรรทุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ - อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านพัก อาคารหมายเลข ๑๒/๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงแผนกบริการผู้ป่วยใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ของใช้ประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ที่นอนยางพารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเก้าอี้ ห้องตรวจโรคสูตินารีเวชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำและติดตั้งป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงห้องเอกซเรย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงแผนวิสัญญีและห้องผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำบัตรคิวตรวจโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หน้ากากป้องกันการปนเปื้อนพร้อมไส้กรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย ประจำเดือน มี.ค. ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.ใช้กับเครื่องพิวเตอร์ ประจำเดือน ก.พ. ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หมึกพิมพ์เลเซอร์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาล้างภาชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ชุดเจ้าหน้าที่ประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถุงร้อนใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมบำรุงงานประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งวัสดุพรางแสง หอผู้ป่วย C๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องกดบัตรคิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแบบพิมพ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน ม.ค. ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุน ผขส.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน ก.พ. ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนพักขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องอบผ้าอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงข่ายระบบสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพร้อมติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจรแบบถาวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อินเตอร์โฟนแบบเคาน์เตอร์คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องตัดแหวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้แถว ๔ ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องปั่นอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องดูดฝุ่น ๑๕ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ สป.อาภรภัณฑ์

09-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำโครงการ ทบ.ร่วมใจ ลดพุง ลดเสี่ยง ลดโรคฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ขวดพลาสติกใสพร้อมฝา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ตู้เหล็กบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.อาภรณ์ภัณฑ์ผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุนภารกิจของ นขต.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน ก.พ. ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องทำน้ำอุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์เครื่องใช้ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์ใช้ในการทำหัตถการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถังต้มน้ำไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ ประจำเดือน ก.พ. ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ซองพลาสติกใส่ช้อน - ส้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แก๊สหุงต้มอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ประจำเดือน ก.พ. ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.บรรจุใส่อาหารรับรองผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หมอนเจล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งฉากกั้นแผ่นอะคริลิคใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรอกและสายสลิงประจำธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำไม้ง่ามสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งบานหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02-02-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งบานประตูอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31-01-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27-01-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องดื่มชูกำลังสำหรับผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27-01-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25-01-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สติ๊กเกอร์ฉลากยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25-01-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้บุนวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24-01-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24-01-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ โทรทัศน์สี (Smart TV) ๓๒ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24-01-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้สำหรับผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24-01-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เสื้อกาวน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20-01-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20-01-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วย B๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20-01-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารหมายเลข ๑๐/๘๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20-01-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบกันซึมหลังคาดาดฟ้าและทาสีฝ้าเพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20-01-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20-01-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วย C๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20-01-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงห้องตรวจโรคอายุรกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20-01-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาล้างภาชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20-01-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แก๊สหุงต้มอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ประจำเดือน ม.ค. ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20-01-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย ประจำเดือน ก.พ. ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-01-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุน ผขส.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน ม.ค. ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-01-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ คอนกรีตผสมเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-01-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมแซมฝ้าเพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-01-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.คลัง สาย ยย.(งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17-01-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ของใช้ประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16-01-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์สำหรับพิมพ์,วันผลิต,วันหมดอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16-01-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแบบคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16-01-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16-01-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องเก็บรักษาอาภรณ์ภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16-01-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบานประตูอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16-01-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงช่องเซอร์วิสหน่วยไตเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16-01-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นห้องน้ำหน่วยเคมีบำบัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16-01-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมฝ้าเพดานบริเวณห้องเก็บอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16-01-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16-01-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน ธ.ค.๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12-01-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11-01-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาทำความสะอาดอาภรณ์ภัณฑ์ผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11-01-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถุงมือเคลือบ PVC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11-01-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ตะกร้าใช้สำหรับจัดยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11-01-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ซีลถนอมอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10-01-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์โรงพยาบาลอานันทมหิดล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05-01-66

ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑

20-12-65

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำอุปกรณ์สแตนเลสแบบมีล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-12-65

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนสายพานเครื่องซักผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-12-65

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-12-65

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ของใช้ประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-12-65

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ชุดปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-12-65

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เสื้อผ้าผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-12-65

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-12-65

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำตาลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14-12-65

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถังขยะเท้าเหยียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14-12-65

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้โรคเอดส์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14-12-65

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องกำเนิดไอน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13-12-65

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพิธีเปิด - ปิดการอบรมให้ความรู้โรคเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13-12-65

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มการอบรมให้ความรู้โรคเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-12-65

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.อาภรภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-12-65

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถุงพลาสติกใสทนความร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-12-65

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ปั๊มคลอรีนและถังเก็บคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-12-65

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษพิมพ์ต่อเนื่องใบสั่งซื้อชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-12-65

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ของใช้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-12-65

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-12-65

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ภาชนะใส่อาหารเพื่อบริการผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-12-65

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องล้างจานภาชนะแบบอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06-12-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ ประจำเดือน ธ.ค.๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06-12-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อาหารเสริมสำหรับผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01-12-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน พ.ย. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01-12-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ชุดปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งวัสดุพรางแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเย็บผ้าคลุมผู้ป่วยผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องเจาะสกัดคอนกรีตไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเย็บชุดปฏิบัติงานทีม Sky doctor โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องดื่มชูกำลังสำหรับผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แก๊สหุงต้มอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ประจำเดือน ธ.ค. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แก๊สหุงต้มอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ประจำเดือน ธ.ค. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ตู้แร็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถังขยะเท้าเหยียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์จัดทำรั้วบังสายตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ จัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านพักอาศัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ไฟส่องสว่าง LED พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนหน่วยรักษาพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แคปพลาสติกหุ้มคอขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำ RACK ใส่ขวด ICD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ตู้เสื้อผ้าเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถังขยะติดเชื้อแบบมีล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หมึกพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรังปรุงระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน ต.ค. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย ประจำเดือน ธ.ค.๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์ป้องกันและทำความสะอาดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาล้างภาชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.คงคลัง สาย ยย.(งานช่างไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ บันไดอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถังเหล็กบรรจุน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องตัดหญ้าสายสะพาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำโครงการวันเบาหวานโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุน ผขส.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน พ.ย.๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุนภารกิจของ นขต.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน พ.ย.๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์ประจำอาคารกัลยาณิวัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ปั๊มไดโว่พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ รถเข็นสแตนเลส ๒ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ตู้กระจกทรงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ใช้กับรถบรรทุกเครื่องยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเย็บเสื้อกาวน์ผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ ประจำเดือน พ.ย.๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษสติ๊กเกอร์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์ตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษเทอร์มอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารตึก ๖ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาทำความสะอาดอาภรณ์ภัณฑ์ผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเย็บเสื้อกาวน์ผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ ประจำเดือน พ.ย.๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แก๊สหุงต้มอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ประจำเดือน พ.ย. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ชุดสครับสำหรับปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์ป้องกันอันตราย(PPE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.บรรจุใส่อาหารรับรองผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.อาภรณ์ภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.บรรจุใส่อาหารผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษเช็ดปาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ซองใส่ช้อน-ส้อมสำหรับผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21-10-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำใบตรวจทางพยาธิ

21-10-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำปรึกษาทางรังสี

21-10-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแบบพิมพ์ทางการแพทย์

21-10-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแบบพิมพ์ทางการแพทย์

20-10-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.สิ้นเปลือง เพื่อคงคลัง

20-10-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษสำนักงาน เพื่อคงคลัง

20-10-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.เครื่องเขียน เพื่อคงคลัง

20-10-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษชำระ,เช็ดมือ เพื่อคงคลัง

20-10-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุน ผขส.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน ต.ค.๖๕

20-10-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาทำความสะอาด เพื่อคงคลัง

20-10-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถุงขยะ เพื่อคงคลัง

19-10-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำทำตรายาง

18-10-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเย็บชุดปฎิบัติงาน

18-10-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์

18-10-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารทางราชการ

18-10-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนคอมพิวเตอร์

17-10-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุนภารกิจของ นขต.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน ต.ค.๖๕