หน้าหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
ทำเนียบผู้อำนวยการ
คณะผู้บริหารโรงพยาบาล
ภารกิจ/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ตารางตรวจโรค
จุลสาร
Intranet
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
เว็บบอร์ด
เกี่ยวกับเรา


(๘ เม.ย. ๕๗) สอบราคาซื้อยา Erythropoietin alfa ๑๐๐๐๐ u Prefilled syringe l
อ่านต่อ


ข่าวสารประชาสัมพันธ์
(๓ เม.ย.๕๗) รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(๓ ธ.ค.๕๖) โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุก
(๙ เม.ย.๕๖) ร่างขอบเขตของงาน การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาทำความสะอาด
อาคารภายใน รพ.อ.ป.ร
.


งานบรรยายวิชาการ
(๑๗ ม.ค.๕๗) ขอเชิญ แพทย์ พยาบาล และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๒-๒๓ ม.ค.๕๗ "

วันไตโลก ๑๓ มี.ค.๕๗

ประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๗ รพ.อ.ป.ร
๒๒-๒๓ ม.ค.๕๗
อ่านต่อ... อ่านต่อ...
วันสถาปนาโรงพยาบาลอานันทมหิดล
๖ ม.ค.๕๗
พิธีถวายราชสักการะ
จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
อ่านต่อ... อ่านต่อ...

กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
กรมแพทย์ทหารบก
ศูนย์อำนวยการแพทย์
พระมงกุฏเกล้า
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ทหาร
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฏเกล้า
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
สถาบันพยาธิวิทยา
โรงเรียนเสนารักษ์

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
       
       
   
 
โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก จังหวัดลพบุรี
๓๕ หมู่ ๖ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐