โรงพยาบาลอานันทมหิดล มุ่งมั่นพัฒนาเพื่ออนุรักษ์กำลังรบ ครอบครัวและประชาชน
  พล.ต.วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมคณะ ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วางแจกันแลพานพุ่ม  
ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ เมื่อ ๒๑ ต.ค. ๕๗
  รพ.อ.ป.ร.ได้จัดการอบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพเตรียมตัว และเยียวยาฟื้นฟูสุขภาพจิตทหารที่ปฏิบัติราชการสนามชายแดน แก่ทหารที่ปฏิบัติราชการสนามชายแดน โดยมี พล.ท.บุณยรักษ์ พูนชัย จก.พบ. เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อ ๑๕ ต.ค.๕๗
  โครงการรณรงค์ "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า" ๒๑ ต.ค.๕๗
  พิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา
๒ ต.ค.๕๗
 

สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ครั้งที่ สซ.๑๒/๕๗ [๘ ต.ค.๕๗]
 สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ครั้งที่ สซ.๑๓/๕๗ [๘ ต.ค.๕๗]
 สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ครั้งที่ สซ.๑๔/๕๗ [๘ ต.ค.๕๗]
 สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ครั้งที่ สซ.๑๕/๕๗ [๘ ต.ค.๕๗]

<<อ่านต่อ >>

 

 

 

 

 [๑๗ ต.ค. ๕๗] รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ
 
แจ้ง Wifi เสีย โทร 036-410000
ในเวลา 08.00 - 17.00 น.


หนังสือพิมพ์

ดูทีวีย้อนหลัง
ฟรี Counter


อุณหภูมิวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้


อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วไป