หน้าหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
ทำเนียบผู้อำนวยการ
คณะผู้บริหารโรงพยาบาล
ภารกิจ/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ตารางตรวจโรค
จุลสาร
Intranet
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เว็บบอร์ด
เกี่ยวกับเรา


(๒๖ มิ.ย.๕๗) สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์สายแพทย์ ที่สว.๑/๕๗
(๑๑ มิ.ย.๕๗) สอบราคาซื้อยา Montelukast sodium ๑๐ mg
(๑๑ มิ.ย.๕๗) สอบราคาซื้อยา Losartan Potassium ๑๐๐ mg

(๖ มิ.ย.๕๗) รายละเอียดจ้างเหมาเปลี่ยนสารกรองเครื่องกรองน้ำ
อ่านต่อ....

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
(๓ ธ.ค.๕๖) โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุก


จก.พบ.และคณะตรวจเยี่ยมหน่วยสายแพทย์
๑๖ ก.ค.๕๗

รพ.อ.ป.ร.ร่วมคืนความสุขให้ชาวลพบุรี
๑๐ มิ.ย.๕๗
อ่านต่อ... อ่านต่อ...
พิธีถวายราชสักการะ ร.๘ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๙ มิ.ย.๕๗ โครงการฟ้าใสไร้ควัน ๓๐ พ.ค.๕๗
อ่านต่อ... อ่านต่อ...

กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
กรมแพทย์ทหารบก
ศูนย์อำนวยการแพทย์
พระมงกุฏเกล้า
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ทหาร
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฏเกล้า
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
สถาบันพยาธิวิทยา
โรงเรียนเสนารักษ์

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แจ้ง Wifi เสีย โทร 036-410000
 
ในเวลา 08.00 - 17.00 น.
       
       
   
 
โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก จังหวัดลพบุรี
๓๕ หมู่ ๖ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๖ - ๗๘๕๘๙๑ - ๕