โรงพยาบาลอานันทมหิดล มุ่งมั่นพัฒนาเพื่ออนุรักษ์กำลังรบ ครอบครัวและประชาชน
  การฝึกซ้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โดยกรมการแพทย์ทหารบก
[๒๒ ก.ย.๕๗]

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปี ๕๗
[๒๘-๒๙ ส.ค.๕๗]

  พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร [๖ ส.ค.๕๗]
  จก.พบ.และคณะตรวจเยี่ยมหน่วยสายแพทย์ [๑๖ ก.ค.๕๗]
 

จ้างเหมาซ่อมแซมหอผู้ป่วย B4 กองอายุกรรม โรงพยาบาลอานันทมหิดล [๘ ก.ย.๕๗]
จ้างเหมาทาสีอาคาร [๘ ก.ย.๕๗]
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[๘ ก.ย.๕๗]
ประกวดราคาซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
[๘ ก.ย.๕๗]
ประกวดราคาซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[๕ ก.ย.๕๗]
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องผู้ป่วยสามัญ หอผู้ป่วย C3 กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล[๕ ก.ย.๕๗]
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องซักฟอก [๕ ก.ย.๕๗]
จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ HIS ของ โรงพยาบาลอานันทมหิดล
[๕ ก.ย.๕๗]

<<อ่านต่อ >>

 

รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็น ลูกจ้างชั่วคราว
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุก
 
 
 
 
แจ้ง Wifi เสีย โทร 036-410000
ในเวลา 08.00 - 17.00 น.


หนังสือพิมพ์

ดูทีวีย้อนหลัง
ฟรี Counter


อุณหภูมิวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้


อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วไป