พิธีเชิดชูเกียรติ และอำลาชีวิตราชการ

พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อานันทมหิดล เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติ และอำลาชีวิตราชการทหาร ลูกจ้าง รพ.อานันทมหิดล และหน่วยฝากการบังคับบัญชา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี คณะผู้บริหาร และข้าราชการ รพ.อานันทมหิดล ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อานันทมหิดล เมื่อ ๒๕ ก.ย. ๖๑
 • timeline 25610925 151321
 • timeline 25610925 151325
 • timeline 25610925 151336
 • timeline 25610925 151341
 • timeline 25610925 151343
 • timeline 25610925 151347
 • timeline 25610925 151350
 • timeline 25610925 151353
 • timeline 25610925 151354
 • timeline 25610925 151357
 • timeline 25610925 151401
 • timeline 25610925 151404
 • timeline 25610925 151407
 • timeline 25610925 151409
 • timeline 25610925 151411
 • timeline 25610925 151414
 • timeline 25610925 151415
 • timeline 25610925 151418
 • timeline 25610925 151422
 • timeline 25610925 151424