๑๔ พ.ย. ๖๑ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

พ.อ.ประดิษฐ์ เลิศรัตน์เดชากุล ผอ.กสฟท.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ๑๔ พ.ย. ของทุกปี โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมประกอบพิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๑
  • timeline 25611114 141043
  • timeline 25611114 141045
  • timeline 25611114 141048
  • timeline 25611114 141048 0
  • timeline 25611114 141051
  • timeline 25611114 141053
  • timeline 25611114 141054
  • timeline 25611114 141056
  • timeline 25611114 141058