๑๕ พ.ย. ๖๑ คณะบริหาร ให้การต้อนรับ พญ.วรรณา ศุภศิริลักษณ์

พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. และคณะบริหาร ให้การต้อนรับ พญ.วรรณา ศุภศิริลักษณ์ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)ในการเข้าเยี่ยมสำรวจเฉพาะเรื่อง ของ รพ.อ.ป.ร. ณ ห้องประชุมขุนพิมลนพรัตน์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๑
 • timeline 25611116 091246
 • timeline 25611116 091247
 • timeline 25611116 091248
 • timeline 25611116 091249
 • timeline 25611116 091250
 • timeline 25611116 091251
 • timeline 25611116 091252
 • timeline 25611116 091252 0
 • timeline 25611116 091253
 • timeline 25611116 091254
 • timeline 25611116 091255