๒๑ พ.ย. ๖๑ พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑

พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อนำจตุปัจจัยไปดำเนินการปรับปรุงศาสนสถานภายในวัดสันติมรรค ได้ยอดกฐินรวมทั้งสิ้น ๒๙๐,๗๐๙ บาท โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง ครอบครัว และผู้พักอาศัยในพื้นที่ รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ วัดสันติมรรค ต.เขาสามยอด อ.เมือง จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๑
 • timeline 25611121 140626
 • timeline 25611121 140628
 • timeline 25611121 140629
 • timeline 25611121 140631
 • timeline 25611121 140633
 • timeline 25611121 140635
 • timeline 25611121 140636
 • timeline 25611121 140639
 • timeline 25611121 140642
 • timeline 25611121 140648
 • timeline 25611121 140650
 • timeline 25611121 140651
 • timeline 25611121 140652
 • timeline 25611121 140653
 • timeline 25611121 140655
 • timeline 25611121 140656
 • timeline 25611121 140658
 • timeline 25611121 140659
 • timeline 25611121 140701