๒๙ พ.ย. ๖๑ ซักซ้อมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก

เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๑ พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมซักซ้อมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมกิจกรรม เส้นทาง หน้าศาลากลาง จว.ลพบุรี วงเวียนพระนารายณ์ ถนนเลียบคลองอนุศาสนนันท์ ชลประทานที่ ๑๐ ตลาดเสาธง วัดโนนหัวช้าง กลับสู่ศาลากลาง จว.ลพบุรี รวมระยะทาง ๓๓ กม.