๑๑ มิ.ย. ๖๔ พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน

เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๔ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
 • TIMELI~1
 • TIMELI~2
 • TIMELI~3
 • TI4E77~1
 • TIMELI~4
 • TI0B3D~1
 • TI10DD~1
 • TIF9D8~1
 • TI9441~1
 • TI3FA9~1
 • TI1441~1
 • TIBEA9~1
 • TI6603~1
 • TICB9A~1
 • TI2132~1
 • TI6ECD~1
 • TI5CFD~1