๑๑ พ.ค. ๖๖ พิธีรับมอบเงินสนับสนุน โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพล ทบ.

เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๖ ศปปค.รพ.อ.ป.ร. จัดนิทรรศการ นำผู้พิการและผู้ดูแลเข้าร่วมพิธี และเสนอผลการดำเนินโครงการ รวมทั้งนำผลิตภัณฑ์ของคนพิการไปวางจำหน่าย ในพิธีรับมอบเงินสนับสนุน โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพล ทบ. ที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้อง ๒๑๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. โดยมี ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีฯ
 • 0DEE8458-EE96-46CD-9FF6-A1C4C55867D2
 • 2D642EDB-A37A-4815-89C9-CE8B4F101C30
 • 2E9619F9-3B3B-4021-B455-68BEC1E8ADD1
 • 2FB5FCBB-3540-44AD-B83D-D3CCFCBECE6A
 • 5D0FB155-A787-451F-B3A6-A81D0DEA80BE
 • 8D52D92E-128C-442E-AA18-14FA59FC4C8A
 • 9E0AEFFE-617F-4290-8F8A-8536BF5FC8BB
 • 49D7E0C3-3B61-4066-A5CC-BDE924E4A94A
 • 53A3C979-29B8-426C-83C2-C8997C9A2261
 • 346F2387-8618-4A82-B83B-433370A99FA5
 • 808336F5-2B9D-4773-BD62-E36FEA74C0F0
 • 851783B4-2322-4C8D-A820-70F07768C855
 • 6677222C-7C04-4686-BDF5-BDDE22B8AED2
 • B3F5305E-4A5E-4A31-BE30-60CD672E4A3C
 • B6FD8E8A-7630-4DFD-B5FB-00799AEF1881
 • EE3015A4-3DD4-43F0-A973-D493DB0203BA
 • F2A4256F-B781-415A-8825-DD04D7175E73
 • F91C92CA-818E-4156-ABF8-9A805A13430F