๑๖ พ.ค. ๖๖ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกบริการตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับครูและบุคลากรของ รร.ท๔.

เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๖๖ รพ.อ.ป.ร. จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกบริการตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับครูและบุคลากรของโรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อการคัดกรองและลดความเสี่ยงของการเกิดโรค โดยมีผู้เข้ารับการตรวจจำนวน ๖๓ ราย ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
  • 3F3D59CA-61DB-410E-99F5-25FE8A3FB6AA
  • 5ECA1146-580C-43AE-95CA-4672AEA63BE1
  • 458B2CE2-92B8-4C54-8B42-210D267CC8FE
  • 692F6545-E43C-4E9D-91D1-18BA2BB27C47
  • 780BF9A0-4A45-4BDB-9367-7AF7894C23B8
  • DF62EF10-74C8-4211-A9D4-99498CD7484C
  • EC035C0D-1A6E-4E98-AD0A-2A742499B8CE
  • EDEAFF15-36F2-4861-81A4-C4FCC89CD45B
  • FAD1D48D-4EE5-4994-9024-5B63C4CC47D2
  • FEA7E3FA-FA22-4BB9-B5FA-F447A4DE73B7