พิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการ รพ.อ.ป.ร. ประจำปี ๒๕๖๖ พิธีเปิดหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจโรงพยาบาลอานันทมหิดล
เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย. ๖๖ พ.อ. คิมห์ อิทธิกุล รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาความรู้ทีมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยมี แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร. ร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมพระศัลยเวทยวิศิษฏ์ รพ.อ.ป.ร. ห่วงใย ใส่ใจครอบครัวกำลังพล "โรงพยาบาลอานันทมหิดลทำพิธีมอบเงินสงเคราะห์แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ และบุพการีที่ทุพพลภาพของกำลังพล
ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม เวชปฏิบัติการยุทธและการฝึกปฏิบัติการเพชราวุธ ของ นพท. / นศพ.วพม. ชั้นปีที่ ๖ รุ่นที่ ๔๔ เมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ๖๖ รพ.อ.ป.ร. จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกบริการตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนคนตาบอด และคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี เพื่อการคัดกรองและลดความเสี่ยงของการเกิดโรค โดยมีผู้เข้ารับการตรวจจำนวน ๑๔๔ ราย ณ โรงเรียนคนตาบอด และคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี
ให้การต้อนรับรองผู้ช่วยทูตประจำหน่วยป้องกันกองกำลังสหรัฐอเมริกา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ ๖ ก.ย. ๖๖ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ กอย.รพ.อ.ป.ร ร่วมกับ กวป.รพ.อ.ป.ร. จัดบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ Follow Your Heart ตามหัวใจให้ทันโรค ในกำลังพล มทบ.๑๓ จำนวน ๑๐๐ นาย โดยมี ร.อ.นพ.วุฒิกร กิ่งมนตรี เป็นวิทยากร ตามโครงการ ทหารไทย หัวใจแข็งแรง มุ่งสู่ Smart Soldiers Strong Army พร้อมจัดบริการคัดกรองความเสี่ยง CVD Risk และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยนักจิตวิทยา นักกายภาพบำบัด และนักโภชนาการ ณ สโมสรนายทหาร มทบ.๑๓

 


ติดตาม Line Official

โรงพยาบาลอานันทมหิด

เพิ่มเพื่อน

  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
  • E-BOOK รพ.อ.ป.ร.
  • อัตลักษณ์
  • ละโวทะยานสมุนไพร
 

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ราคากลาง | SPEC | ขอบเขตของงาน (20-09-66)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ราคากลาง | ร่างขอบเขตของงาน (13-09-66)
ยกเลิกประกาศ | ประกาศจัดซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ราคากลาง | SPEC | ขอบเขตของงาน (07-09-66)
ประกาศเชิญชวนประกวดราคา จัดซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ราคากลาง | SPEC | ขอบเขตของงาน (22-08-66)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ราคากลาง | ร่างขอบเขตของงาน (16-08-66)
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เครื่องล้างภาชนะแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง | ราคากลาง | SPEC | ขอบเขตของงาน (11-08-66)
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาด ๑๕๐ ปอนด์ จำนวน ๓ เครื่อง | ราคากลาง | SPEC | ขอบเขตของงาน (11-08-66)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อ สป.สาย พธ. เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาด ๑๕๐ ปอนด์ จำนวน ๓ เครื่อง (07-08-66)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย (07-08-66)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาด ๑๕๐ ปอนด์ จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28-08-66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ เครื่องล้างภาชนะแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(28-08-66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงส่วนบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (13-07-66)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (12-07-66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(02-05-66)

  • **ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก จังหวัดลพบุรี**

**VDO แนะนำ โรงพยาบาลอานันทมหิดล**