รพ.อ.ป.ร. จัดชุดแพทย์และเจ้าหน้าที่ ตรวจคัดกรองทหารใหม่ ผลัดที่ ๒ /๖๖ ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๗ ให้กับกำลังพลในพื้นที่ จว.ลพบุรี
เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๖ พล.ต. ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมชุดแพทย์เคลื่อนที่ ที่ออกบริการตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับกำลังพลของหน่วย พล.ป. เพื่อเป็นการคัดกรองสุขภาพและกำลังพลสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพของตน พร้อมทั้งยังให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวในการป้องกันการเกิดโรคให้กับกำลังพลกลุ่มเสี่ยง ณ สโมสรนายทหาร พล.ป.
พิธีปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุน ร้อย.พล.สร.รพ.อ.ป.ร.
เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๖๖ พล.ต. ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ สังกัด ร้อย.พล.สร.รพ.อ.ป.ร. ผลัดที่ ๒/๖๔ ผลัดที่ ๒/๖๕ และผลัดที่ ๑/๖๖ เป็นทหารกองหนุนชั้นที่ ๑ ประเภทที่ ๑ โดยมี คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย ข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ร้อย.พล.สร.รพ.อ.ป.ร.
เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๖ พล.ต. ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค.๖๖ พล.ท. มานะพล เล็กสกุล จก.พบ. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษา นนส.ทบ. เหล่า พ. หลักสูตร ๑ ปี ๖ เดือน รุ่นที่ ๒๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี พล.ต. ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รพ.อ.ป.ร. และคณาจารย์ รร.สร.พบ. ร่วมพิธี ณ หอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๖๖ พ.อ. ยุทธสาร โกศลยุทธสาร ผอ.กตร.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอันหาที่สุดมิได้ โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผวจ.ลพบุรี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการทหาร ตำรวจ และพลเรือน ในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ ลานพระบรมราชนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลาง จว.ลพบุรี
๒๑ ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๖๖ พล.ต. ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่พระองค์ทรงอุทิศพระองค์ทุ่มเท ให้แก่ แพทย์ พยาบาล และงานด้านการสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือปวงชนชาวไทย ให้เข้าถึงในด้านการรักษาพยาบาล ที่มีคุณภาพ ภายในงานจัดให้มีนิทรรศการเทิดพระเกียรติ กิจกรรมการประเมินภาวะสมอง/ภาวะซึมเศร้า การตรวจเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน การพยาบาลผู้ป่วยสวนหัวใจ และสอนการตรวจคัดกรองเต้านมด้วยตนเอง ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารรักษาพยาบาล ๖ ชั้น รพ.อ.ป.ร.
เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๖๖ พล.ท. มานะพล เล็กสกุล จก.พบ. เป็นประธานพิธีเปิดอาคารใหม่ ๓ ชั้น รพ.ค่ายสุรสีห์ โดยมี พล.ต. ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยอดีตผู้บังคับบัญชา รพ.ค่ายสุรสีห์ และ หน.ส่วนราชการในพื้นที่ร่วมพิธี ณ รพ.ค่ายสุรสีห์ จว.กาญจนบุรี

 


ติดตาม Line Official

โรงพยาบาลอานันทมหิด

เพิ่มเพื่อน

  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
  • E-BOOK รพ.อ.ป.ร.
  • อัตลักษณ์
  • ละโวทะยานสมุนไพร
 

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ราคากลาง | SPEC | ขอบเขตของงาน (20-09-66)

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10-10-66)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (03-10-66)

  • **ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก จังหวัดลพบุรี**

**VDO แนะนำ โรงพยาบาลอานันทมหิดล**