เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๗ พลตรี ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. และคณะเจ้าหน้าที่ รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีเปิดเมืองลิง โดยมี พระราชวิสุทธิประชานาถ หลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เป็นประธานเปิดเมืองลิง ณ วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ. ๖๗ พล.ต. ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสำคัญและการปิดหลักสูตรการฝึกเฉพาะหน้าที่เหล่าทหารแพทย์ (๘ สัปดาห์) สำหรับทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๖ ผลัดที่ ๒ สังกัด ร้อย.พล.สร.รพ.อ.ป.ร.และหน่วยทหารในพื้นที่ มทบ.๑๓ จำนวน ๖๓ นาย โดยมี คณะผู้บริหาร รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ หมวดฝึก ร้อย.พล.สร.รพ.อ.ป.ร.
เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ๖๗
- พ.อ.หญิง หฤดี บูรณะบัญญัติ หน.สง.มูลนิธิ รพ.อ.ป.ร. และ พ.ท.หญิง จินตนา พุ่มเพ็ชร
- พ.ต.หญิง ขนิษฐรัตน์ วรธนาคม
- ร.ท.หญิง สุภาพร อิ่มโพ
- คุณรุ่งอรุณ เนตรวงศ์
ได้ร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย ตามโครงการรักษ์ภูษาศิลป์ถิ่นละโว้ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ใน Concept 👉 ผ้าไทย on the rock ณ เวทีกลาง งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๖๗ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ สสจ.ลพบุรี ร่วมกับ กวป.รพ.อ.ป.ร. ลงตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและส้วมมาตรฐาน HAS ณ โรงประกอบเลี้ยงหน่วยทหาร ตึกส่วนบริการ รพ.อ.ป.ร.
เมื่อวันที่ ๕ ก.พ. ๖๗ พล.ต. ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส รอง จก.พบ. พร้อมด้วย พล.ต. ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผอ.รพ.อ.ป.ร./ผบ.สปก.กอ.ฝึก พบ.กฝร.พตท. ๖๗ (ส่วนหน้า) และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท. ชิษณุพงศ์ รอดศิริ มทภ. ๑ ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึก กฝร.พตท. ๖๗ ในพื้นที่ จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๗ พล.ต. ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๗ พล.ต. ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด (ชุมชนทหารป้องกันภัยยาเสพติด) โดยมี พลทหารกองประจำการ หลักสูตรการฝึกเฉพาะหน้าที่เหล่าทหารแพทย์ (๘ สัปดาห์) ผลัดที่ ๒/๖๖ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ อาคารหอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๗ พล.ต. ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรที่สอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ และวิทยาลัยพยาบาลของรัฐ ประจำปี ๒๕๖๖ ให้กับ บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ สังกัด รพ.อ.ป.ร. โดยมีคณะผู้บริหาร รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.

 


ติดตาม Line Official

โรงพยาบาลอานันทมหิด

เพิ่มเพื่อน

  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
  • E-BOOK รพ.อ.ป.ร.
  • อัตลักษณ์
  • ละโวทะยานสมุนไพร
 

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23-01-67)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ราคากลาง | ร่างขอบขอตของงานและบัญชีรายละเอียด (17-01-67)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ราคากลาง | ร่างขอบขอตของงานและบัญชีรายละเอียด (09-01-67)

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14-02-67)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10-10-66)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (03-10-66)

  • ** ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก จังหวัดลพบุรี **

**VDO แนะนำ โรงพยาบาลอานันทมหิดล**